Ålands Landskapsregeringen har tillsatt ett rådgivande trafikråd, med representanter från skärgården. Syftet är att ta del av skärgårdskommunernas perspektiv på trafiken och skapa ett forum för att förankra förändringar i skärgårdstrafikens infrastruktur.

Trafikrådet sammanträder som regel två gånger per år, ordförande är infrastrukturministern.

Medlemmar under regeringens mandatperiod 2024-2027 är Roger Husell och Leif Eriksson Brändö, Stefan Laine och Rainer Juslin Föglö, Satu Numminen och Markku Lahtinen Kumlinge, Natalie Björk och Madelene Ahlgren-Fagerström Kökar, Göran Stenros och Victoria Näfverborn Sottunga, samt Anders Englund och Mikael Lindholm Vårdö.

Vid mötena deltar en representant från varje kommun. 

Protokoll 2024 

protokoll Trafikrådetsmöte 20.3.2024  

Protokoll 2023

protokoll Trafikrådsmöte 22.3.2023

Protokoll 2022

Protokoll Trafikrådets möte 19.10.2022_utkast – signerat

Protokoll Trafikrådets möte 22.3.2022 Download 

Protokoll 2021

Protokoll 2020