Ålands Landskapsregeringen har tillsatt ett rådgivande trafikråd, med representanter från skärgården. Syftet är att ta del av skärgårdskommunernas perspektiv på trafiken och skapa ett forum för att förankra förändringar i skärgårdstrafikens infrastruktur.

Trafikrådet sammanträder som regel två gånger per år, ordförande är infrastrukturministern.

Medlemmar under regeringens mandatperiod till år 2023 är Roger Husell och Marja Helin Brändö, Stefan Laine och Gun-Britt Gullbrandsson Föglö, Satu Numminen och Markku Lahtinen Kumlinge, Gunnar Sundström och Madelene Ahlgren-Fagerström Kökar, Göran Stenros och Jenny Nylund Sottunga, samt Anders Englund och Fanny Sjögren Vårdö.

Vid mötena deltar en representant från varje kommun. 

Protokoll 2023

protokolltrafikrådsmöte22032023 slutliga (1) – signerat (002) 

Protokoll 2022

Protokoll Trafikrådets möte 19.10.2022_utkast – signerat

Protokoll Trafikrådets möte 22.3.2022 Download 

Protokoll 2021

Protokoll 2020