Brändö

Brändö kommun är belägen i den nordöstra åländska skärgården och består av omkring 1 200 öar på totalt ca 110 kvkm. I byarna Jurmo, Åva, Björnholma, Korsö, Fiskö, Baggholma, Brändö, Torsholma och Lappo finns totalt 450 fasta invånare. Inom kommunen finns också ca 300 fritidsfastigheter.

Besök Brändö kommuns hemsida HÄR

Näringsliv och arbetsplatser

Brändöborna arbetar framför allt inom fiskodling, sjöfart och inom kommunal service samt i mindre utsträckning inom turism, bygg och jordbruk. Det finns också flertalet aktiva mångsidiga småföretagare här med kunder både inom och utanför kommunen. Utmärkande för Brändö är att uthyrningsstugor finns i de flesta byar.

Natur

Brändö är spännande ur en geologisk synvinkel med Ängskärsfjärden – en rest av en granitisk s.k. bergartssmälta. Det finns fina möjligheter till jakt och fiske, fågelskådning, kajakpaddling, segling, långfärdsskridskoåkning och andra naturupplevelser. Vandringslederna i Torsholma, Jurmo, Lappo och Brändö by, simstranden Korsklobbsrevet och utsiktstornen i Jurmo och Torsholma är naturliga besöksmål. Växtligheten består av mosaikartade biotoper, allt från karg skärgårdsmiljö till lummiga hassellundar. Det finns ett marint naturreservat vid Blåskären. Norrön belägen norr om Jurmo är också det biologiskt värdefullt och är delvis ett Natura 2000 – skyddsområde.

Fritid, kultur, föreningsliv

I Brändö by finns idrottsanläggningen Brändöhallen och i olika byar finns fritidsanläggningar såsom boulebana och DiscGolfPark på Lappo och fotbollsplan på Åva. Årligen anordnas löploppet/halvmaran BrändÖluffen, litteraturevenemanget ”En vind från havet” samt Lions fisketävling. Under sommaren sker dessutom flera byamarknader. Baggholma kulturförening, Brändö hemgård, Brändö idrottsklubb (BIK), fiske- och jaktlag, Folkhälsan, Frivilliga brandkåren (FBK), Föreningen för vård i livet, hembygdsföreningar/byalag, Intresseorganisationen för ungdomar i skärgården (SKUNK), Marthorna, Medborgarinstitutet, Röda korset och Sjöräddningen är aktiva i kommunen.

Kommunikationer

Norra linjen trafikerar ön Lappo och Torsholma på Brändös huvudö och fasta Åland flera avgångar per dag. Särskilda extra turer görs mellan Asterholma, Lappo och Torsholma (Asterholma-linjen). Persontransporter sker till Åbolands skärgård via Torsholma gamla färjfäste. Norröver går färja från Åva till Jurmo respektive Åva till Osnäs i Gustavs. Kollektivtrafiken är gratis mellan färjanlöpen. Dessutom finns flera besökshamnar av vilka tre är gästhamnar.

Skärgårdstrafikens norra linje startar från Hummelvik på Vårdö (Åland) och från Osnäs i Gustavs (det finska fastlandet), och angör mellanhamnarna Enklinge, Kumlinge, Lappo och Torsholma. Färjan går 3–4 gånger per dag och bör förbokas. Mellan Åva och Jurmo trafikerar en färja, och mellan Åva och Osnäs (i Gustavs) trafikerar en färja. Turerna går flera gånger per dag enligt turlista och bör förbokas. Mellan Åva och Torsholma är resvägen 20 kilometer.
Ålandstrafiken hittar du turlistor och kan boka din resa med skärgårdstrafikens färjor.

Samhällsservice

I Brändö finns daghemmet Milan, grundskola, ”meröppet” bibliotek, hälsovårdsmottagning, äldreomsorgen Solkulla och kommunkansli. Sjuktransportfordon sköts av ideella krafter. Postombud, livsmedelsaffär, bank och café/pizzeria håller öppet varje vardag i Brändö by och livsmedelsbutik samt filialbibliotek finns på Lappo. På Brändö sköts postutdelningen via lantbrevbärare. Om sommaren finns livsmedelsbutik även på Jurmo samt restauranger i Brändö by, Jurmo, Lappo och Åva. Gudstjänst hålls i kyrkan i Brändö by varannan söndag. Prästen är bosatt i Brändö by.

Boende

De allra flesta bor i egnahems- eller parhus. Hyresbostäder finns regelbundet lediga. Kommunens detaljplanerade bostadsområde finns i Bellarshamn i Brändö by. Ytterligare tre detaljplanerade bostadsområden är Ramsholm i Baggholma samt Ramsö Nord och Syd i Fiskö. I viss mån finns också enskilda bostadshus för uthyrning och till salu. Brändö kommun erbjuder kostnadsfri prova-på-upplevelse för potentiella nyinflyttare.