Föglö

Föglö är den största skärgårdskommunen med en yta av 135 km2 och en fast befolkning på ca 530. Kommunen består av byarna Björsboda, Bråttö, Brändö, Bänö, Degerby, Finholma, Flisö, Granboda, Hastersboda, Horsholma, Hummersö, Kallsö, Klåvskär, Näversholma, Nötö, Prästgården by, Sanda, Skogboda, Sonboda, Sommarö, Stentorpa, Jyddö, Ulversö och Överö.

Besök Föglö kommuns hemsida här

Näringsliv

Sjöfarten, kommunen, fiskodlingen, jordbruket samt tjänstesektorn utgör arbetsplatserna för Föglöborna. Det finns ett 30-tal aktiva mångsidiga företagare i kommunen. Under turistsäsongen öppnar flertalet caféer, restauranger och boenden. En hel del Föglöbor pendlar in till fasta Åland för arbete.

Natur

Föglös natur är varierande med odlingsmarker, barrskogar, lummiga lövskogar samt karga utskärsholmar. Det finns fina möjligheter till jakt och fiske, fågelskådning, paddling och vandringsleder finns i Degerby, Hastersboda och Jyddö. Vid Sinting finns en allmän badstrand med hopptorn. Ur biologisk synvinkel är förekomsten av sällsynta arter som t.ex. Apollofjärilen intressant. Naturreservat finns på Bråttö, Hastersboda, Granö och Sandön. Skärgårdshemmanet Björkör är ett annat sevärt reservat med utkikstorn och vandringsled. Dessutom anses Klåvskärsarkipelagen spektakulär ur naturperspektiv.

Kultur, föreningsliv och fritid

Föglö är sedan medeltiden en viktig anhalt i Kung Valdemars Segelled, vilket har gett upphov till Degerby som historisk centralort på Åland och Flisö som f.d. lotsplats. Degerby träbebyggelse saknar motstycke på Åland.
Enigheten var ett tidigt gästgiveri samt tingsplats, och drivs än idag. Kyrkan har anor från 1200-talet invid ankarplatsen. På västra Föglö finns lämningar från ryssarnas krigståg och på Granboda finns ruinerna efter en rysk flyghamn. Dessutom finns på Gloskär resterna av ett gammalt spetälskehospital. Föglö hembygdsförening, ungdomsföreningen, Föglömuseet, SKUNK, Medborgarinstitutet, Röda korset, FBK, Marthaföreningen, Idrottsföreningen FUIA, Garantiföreningen för Matsmårs, Folkhälsan samt jakt- och fiskelag är aktiva i kommunen.

Kommunikationer

Avgångarna Degerby-Svinö är ungefär 13 dagligen. Överö trafikeras på Södra Linjen (3–4 gånger dagligen) och Tvärgående linjen (2–3 gånger dagligen) med Långnäs och Galtby samt Snäckö som ändhållplatser. En linfärja kör över Embarsund. Dessutom finns det två gästhamnar i Degerby och året-runt taxi.

Samhällsservice

På Föglö finns daghem, grundskola, bibliotek, hälsovårdsmottagning, omsorgshem och kommunkansli. Livsmedelsaffär med post- och bankombud håller öppet varje vardag i Degerby och är också ett serviceställe för apotek.

Boende

Hyresbostäder, framför allt radhuslägenheter, finns löpande tillgängliga. I viss mån finns också enskilda bostadshus för uthyrning och till salu. I bostadsområdet Sinting finns tomter till salu. Det finns också privatägda
egnahemstomter till salu. Inkvartering för besökare finns året runt och det finns uppemot 600 fritidsfastigheter på Föglö.