Kökar

Kökar är Finlands sydligaste kommun, belägen i utkanten av den sydöstra åländska skärgården på en yta av 64 km2. Den fasta befolkningen på ca 240 finns i byarna Finnö, Hamnö, Hellsö, Karlby, Kyrkogårdsö, Munkvärvan, Söderby, Vålö, Österbygge och Överboda. Kökar är speciellt känt för sin rika kulturhistoria och framåtanda.

Besök Kökar kommuns hemsida här

Näringsliv

Sjöfart, kommunen, byggsektorn, turism och i mindre utsträckning jordbruk utgör arbetsplatserna för Kökarsborna. Det finns ett 30-tal aktiva mångsidiga företagare i kommunen. Under turistsäsongen öppnar flertalet butiker, caféer, restauranger och boenden. Vissa företag exporterar också produkter utanför Åland så som Peders Aplagård och Skärgårdsbröd. Lediganslagna arbetstillfällen finns året runt.

Natur

Kökar är känt för sin spännande karga skärgårdsnatur med många berghällar och utan egentlig skog. Speciellt känd är Källskärskannan som är en stenformation i röd granit skapad under istiden. På Kökar finns fina möjligheter till organiserad jakt och fiske, fågelskådning och andra upplevelser. Vandringslederna på t.ex. Kalen och Hellsö tillgängliggör naturlandskapet. Idö naturreservat är införlivat i Natura 2000 programmet.

Kultur, föreningsliv och fritid

Kökar ungdomsförening, SKUNK, Medborgarinstitutet, Marthorna, Röda korset, FBK, Kökarkultur, Hembygdsföreningen, Franciskusföreningen, Kören Kökarröster, Folkhälsan samt jakt- och fiskelag är aktiva i kommunen. Kökar är sedan medeltiden en viktig anhalt i Kung Valdemars Segelled mellan Skåne och Estland, vilket har lämnat efter sig flera intressanta berättelser och fenomen. På Kökar kan man besöka hembygdsmuseet, resterna av ett Franciskanerkloster intill kyrkan, en utgrävd bronsåldersby och rester av världskrigens befästningar. Franciskusfesten ordnas varje sommar. Kökar har därför naturligt blivit en inspirationskälla för kulturyttringar så som operor, böcker och konstverk.

Kommunikationer

Till Kökar kommer du med skärgårdstrafikens södra linje som startar från Långnäs i Lumparland (på Ålands huvudö) och från Galtby, Korpo (finska fastlandet). Färjan angör mellanhamnarna Överö på Föglö, Sottunga, Husö, Kyrkogårdsö och Kökar. Sammantaget är avgångarna 3–4 per dag till fasta Åland. Dessutom finns tre gästhamnar i kommunen och året-runt taxi samt lokal kollektivtrafik. På Kökar finns också en sjöbevakningsstation. Till Kyrkogårdsö kommer man också med passbåt.

På Ålandstrafiken hittar du turlistor och kan boka din resa med skärgårdstrafikens färjor.

Samhällsservice

På Kökar finns daghem, grundskola, bibliotek, hälsovårdsmottagning, serviceboende och kommunkansli. Postkontor med apoteksskåp, livsmedelsaffär och bankombud håller öppet varje vardag i Karlby. Sjukhelikopterservicen håller hög kvalitet. Ett aktivt inflyttningsteam ser till att de nya Kökarborna trivs.

Boende

Hyresbostäder finns löpande tillgängliga. I viss mån finns också enskilda bostadshus för uthyrning och till salu. Det nya bostadsområdet Rysskläpp erbjuder centrala och havsnära tomter. Inkvartering för besökare finns året runt. Det finns uppemot 300 fritidsfastigheter på Kökar, varav ca 50 är för uthyrning.

Infrastruktur

Infrastrukturen på Kökar är välutbyggd. Det finns såväl hög- som lågspänningsledning, vindkraftverk, avfallshantering och snabbt fibernät. Vattenverk och reningsverk i anslutning till sötvatentäkten Oppsjön är ovanligt för skärgårdsområden.