Upprustade småbåtshamnar i Ålands Skärgård!

Seastop hade som mål att skapa fler brygg platser och bättre service i 18 hamnar i Stockholms, Ålands samt Åbolands skärgårdar. Projektet hade ekonomiskt stöd till 75 procent av EUs regionalfond genom programområdet Central Baltic (CB).

Seastop arbetade för att att öka andelen av Östersjöns gästhamnar med god servicenivå och för att skapa ett större antal besökare i regionen. 

Genomförandet av de 18 hamnprojekten var fördelat under tre år, 2018-2020. En fjärdedel av hamnarna byggdes ut 2018, hälften 2019 samt resterande fjärdedel under 2020. Komplexitet i tillståndsprövning, möjligheter till gemensamma entreprenader med mera avgjorde tillsammans med hamnhuvudmännens prioriteringar vilket år som utvecklingen av respektive hamn genomfördes.

För Ålands skärgårds del innebar projektet att Degerby gästhamn (Föglö kommun) och Lappo gästhamn (Brändö kommun) fick medel för att genomföra nödvändiga investeringar i hamnkapacitet samt service. Slutresultaten var mycket goda och båda gästhamnarna har idag fått en bättre möjlighet att erbjuda förstklassig service till sina gäster och besökare. Båda gästhamnarna byggde bland annat nya servicehus samt förbättrade sina förtöjningsmöjligheter. Gästhamnarna har bland fått nya bryggor och elpedistaler, utöver servicehusen!  

Seastop var ett samverkansprojekt mellan Värmdö kommun, som Lead Partner (LP) samt Mariehamn stad, Företagsam skärgård, Bromarvs byaråd och Peterzéns OY. I Sverige medfinansierar även Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Österåker och Norrtälje kommuner. På Åland deltog även Ålands Landskapsregering med den nationella finansieringen.

Mera info hittar du på hemsidan https://seastop.se/