Projektet är avslutat. Vi tackar alla samarbetspartners och finansierar. 

Med syftet att främja en hållbar turism till åländska gästhamnar samt likaledes öka kunskapsnivån kring naturens och havets tillstånd och välmående.

 Projektets målgrupp är främst barn och ungdomar. Projektet ska på ett lärande, konkret och underhållande sätt introducera våra unga till havets spännande växt- och djurliv genom bland annat:

  • Ett aktiverande miljöprogram i åländska gästhamnar i skärgården, inklusive skyltar och tryckta forskarpass
  • En hemsida med information om Östersjön

Genom projektet hoppas Företagsam Skärgård tillsammans med gästhamnarna kunna skapa roliga och lärande aktiviteter som ytterligare lyfter upplevelsen i våra fantastiska gästhamnar.

Projektet har finansiering från Leader Åland R.F. och samarbete med bland annat Östersjöfonden och FÖSS.

Projektet kommer att fortgå mellan den 01.11.2020-31.10.2021. 

Om du har frågor eller vil veta mera, var då gärna i kontakt med vår Projektledare är Elina Lindroos, elina.lindroos@skargarden.ax