Vårdö

Vårdö är en skärgårdskommun i mitten av Åland och består av 102 km2 landmassa. Den fasta befolkningen uppgår till 430 invånare och finns i byarna Bergö, Bussö, Grundsunda, Ledsöra, Listersby, Lövö, Mickelsö, Sandö, Simskäla, Töftö, Vargata, Vårdö by och Ängö. Vårdö är speciellt känd för sin rika kulturhistoria.

Besök Vårdö kommuns hemsida här

Näringsliv

Näringslivet består av primärnäring med flera specialiserade växthus och flera hektar äppelodling. Det finns ett 30-tal egenföretagare i kommunen. Ungefär hälften av befolkningen pendlar till jobb på fasta Åland. Kommunen står också för flera arbetstillfällen. Turistsäsongen präglar Vårdö under sommartid.

Natur

Skärgårdsnaturen är omväxlande. På Vårdö finns naturskyddsområdena Gloet och Hemdal på Simskäla, Skålklobbarna samt på en del av östra Vårdöby. Vandringsleder finns i Horsholm och i Lövö. Vid Sandösunds camping finns simstrand. Det finns fina möjligheter till organiserad jakt och fiske, fågelskådning och andra naturupplevelser. Sandösunds camping anses vara skärgårdens nav för kajakuthyrning. Flera företag erbjuder också sälsafarin och guidade fiskeutflykter.

Kultur, föreningsliv och fritid

Gråstenskyrkan har anor från 1400-talet. Idag finns skyltar i Vårdö mellan Vargata postbrygga och Hullviks hamn där postvägen från Stockholm till S:t Petersburg gick, som grundades på 1600-talet. Allmogeseglationen som pågick ända in på 1900-talet med stora ljusa kaptensgårdar gör också sitt avtryck såsom stämningen av Anni Blomqvists och Sally Salminens levnadshistorier genom de bevarade hemmiljöerna. Dessutom finns Ålands skolmuseum i Strömsby samt Seffers Hembygdsgård på Lövö, där Lövökongressen ägde rum 1718–1719. Marthaföreningen, hembygdsföreningar/byalag, kulturföreningar, frivilligbrandkår, sjöräddare, SKUNK, Scouterna, Folkhälsan, Wårdö kulturstiftelse, Medborgarinstitutet, Vårdö IK och jaktlag är aktiva i kommunen.

Kommunikationer

Mellan Prästö och Töftö trafikerar en vajerfärja med tidtabell dygnet runt. Vajerfärja trafikerar också till Simskäla. Norra linjen har sin ena ändhamn i Hummelvik. Ängö (och därigenom Bussö) nås med en linfärja från Lumparland. Kollektivtrafik går dagligen till flera färjeanlöp och går också vid behov till/från Simskäla. På Vårdö finns dessutom taxitrafik. Vårdös gästhamn finns i Vargata.

Samhällsservice

På Vårdö finns daghem, grundskola, gymnastiksal, tennisbana, bibliotek, hälsovårdsmottagning, äldrevård och kommunkansli. Livsmedelsaffär med postombud, bankombud och apoteksskåp håller öppet varje vardag.

Boende

Hyresbostäder finns tillgängliga i varierande storlek. I viss mån finns också enskilda bostadshus för uthyrning och till salu. Vårdös planerade bostadsområden finns på Mickelsö och i Strömsby heter Vårholm. Det finns dessutom uppemot 300 fritidsfastigheter på Vårdö. Inkvartering för besökare finns året runt.