Under våren 2024 kommer Företagsam Skärgård och Lokalkraft Leader Åland tillsammans med
Ålands Näringsliv, Visit Åland, attraktionskraftsstrateg Viktoria Olsson från Näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering samt projektledare Lena Fridlund för Business Lab vid Högskolan på Åland att besöka alla skärgårdskommuner.

Syftet är att skapa kontakter, besöka verksamheter och öka tillgängligheten för direkt kommunikation. Upplägget är att hålla pop up-kontor i respektive kommun för rådgivning och nätverkande, utföra projekt- och företagsbesök, samt arrangera allmänna informationstillfällen.

Planerade datum:

  • Vårdö 31.1
  • Föglö 28.2 
  • Sottunga 14.3
  • Kökar 26-27.3
  • Kumlinge 9.4. 
  • Brändö 10.4

Kontaktuppgifter
Leader Åland, Alexandra de Haas
info@leader.ax, 0457 345 0450

Företagsam skärgård, Agneta Wackström
agneta.wackstrom@skargarden.ax, 040 744 4877

Ålands Näringsliv, Jack Mattsson
jack.mattsson@naringsliv.ax, 018-529 306

Ålands Näringsliv, Dan Westerholm
dan.westerholm@naringsliv,ax, 018-529 303

Central Baltic, Jenny Jonstoij
jenny.jonstoij@regeringen.ax, 018-25107

Viktoria Olsson
viktoria.olsson@regeringen.ax 018- 25292