Projektet avslutades 31.12.2020. Vi tackar alla som deltog. 

Vad är vi?

Skärgårdsakademin är ett utbildningsprojekt som strävar till att förbättra informations- och kommunikationsteknologi (IKT) färdigheter bland företagare och potentiella företagare i skärgårdskommunerna.

Vad är vårt mål?

Vårt huvudsakliga fokus är att lära ut praktiska färdigheter inom IKT som motsvarar företagarnas behov och samtidigt stärka deras affärskunnande. Eftersom företagande är krävande och intensivt är vårt mål också en individuell anpassning av lärandet. Utbildning sker genom deltagande i valfritt antal moduler som består av gemensamma informationstillfällen, självständiga studier/övningar, personlig handledning på plats med deltagarnas utrustning och delvis även genom distansundervisning. Genom deltagandet i modulerna bör deltagarna få en bättre kunskap om vad IKT kan göra, bättre kunskap om hur man kan integrera IKT i det egna företaget och vilken IKT som det lönar sig att satsa på samt möjlighet till personlig datasupport

Vi erbjuder följande tolv kursmoduler:

Klicka på modulen för att läsa mer

Modul 1 – Grunderna om IKT
Här strävar vi till att lära dig grunderna om informations- och kommunikationsteknologi. Du kommer lära dig basfakta om datorer, mobila enheter och digital kommunikation. Relevanta frågor är tex vad är det man betalar för i hårdvaran respektive mjukvaran. Modulen innefattar även diskussion kring säkerhetsfrågor, t.ex. virus, lösenord och sårbarhet i datasystem. Modulen täcker inlärning av datorns centrala delar samt användning av internet, surfing, lagringssystem, e-post, nät-etikett och olika typer av kommunikationsmetoder.
Modul 2 – Affärskunnande som utnyttjar IKT lösningar
I denna modul strävar vi till att lära ut grunderna om informations- och kommunikationsteknologi i relation till affärskunnande. Vilka typer av affärssystem finns idag för företagen. Vilken nytta har man av dem? Hur kan de appliceras i företaget? Modulen behandlar utveckling av affärsmodeller i samband med IKT lösningar, t.ex. affärsmodeller och processer, utveckling av prissättning, att nå nya marknader osv.
Modul 3 – Internets möjligheter och nya affärsmodeller
Modul 3 strävar till att introducera och bekanta deltagaren med de nya möjligheter och nya affärsmodeller som Internet för med sig. I modulen diskuteras möjligheterna till samarbete över nätet mellan kunder, företagare och andra intressenter. Modulen utforskar även möjligheterna att köpa tjänster och skapa samarbeta över nätet t.ex. Amazon Mechanical Turk och Fiverr där man kan hyra in ”arbetare” eller på andra sätt utlokalisera arbetsmoment. Vi bekantar oss med nya intäktskanaler, plattformer för del- och kundfinansiering (Kickstarter, Patreon), samarbete, reklamfinansiering, och ”kringprodukter”.
Modul 4 – Basmodul i Office paket
Här ger vi deltagarna en grundläggande kunskap om användning av ordbehandling, kalkylblad och presentationer. Exempel på modulens innehåll är att lära sig skapa dokument och mallar, samt använda stilar för text i Word. Vi går igenom grundläggande kalkylering i kalkylblad på Excel för att skapa formler för enkla beräkningar som grafer, budgeter och fakturor. Vi skapar även dokument som balansräkning, resultaträkning och kassabok. Ingår även introduktion till att skapa presentationer i Power Point.
Modul 5 – Avancerad modul i Office paket
Modul 5 strävar till att utveckla datoranvändandet till rutin, och fördjupa kunskaperna i office paket. Deltagarna lär sig hantera listor, enkla databaser, automatisera funktioner och länka samma delar av office paket (t.ex. exportera kalkylbladsdata till ordbehandling). Användning av avancerade funktioner, t.ex. sektioner i dokument, ändra och spara stilar till mallar, text funktioner och referensfunktioner i kalkylblad. Hur man skyddar arbetsböcker, länkar data mellan arbetsböcker och blad och importera ”databaser” till Excel. Användning av absoluta och relativa referenser, makron och formulär.
Modul 6 – Internet, sociala medier & marknadsföring
Modul 6 introducerar användning av Internet och sociala medier som kanal för att informera och marknadsföra. Begränsningar med att använda e-post, Internet och sociala medier, som lagar, regler, reklam blockerare och annat. Bygga en social media strategi, verktyg för att göra användandet av sociala medier mera rutinartat. Översikt av reklamtjänster som Google Adsense och Analytics.
Modul 7 – Grafisk design och bildhantering
Modul 7 behandlar bildhantering för webb och reklam. Grunderna i bildhantering, olika bildformat, färgval. Praktiska kunskaper om hur man kan ändra storlek på bilder, förbättra bilder, lägga på text/grafik, beskära bilder, fotohantering (använda filter), ladda upp bilder på nätet, hur bildlagring online fungerar, bildrättigheter.
Modul 8 – Det mobila kontoret
Modul 8 har som mål att introducera deltagarna till de möjligheter som mobil teknik medför. T.ex. användning av molntjänster (t.ex. Google Docs, gMail och dylikt) och appar som ger tillgång till affärslösningar var du än befinner dig. E-mötesteknik för effektivare användning av distanskommunikations möjligheter.
Modul 9 – Webbutveckling och e-handel
Modul 9 syftar till att bekanta deltagarna med att skapa och upprätthålla hemsidor för företagande. Modulen lär ut hur man registrerar webbdomäner, laddar upp filer och annan teknisk kunskap. Grundläggande webbdesign, hur man lägger upp texter och bilder, strukturerar för läsvänlighet på olika plattformer (skärm/mobil). Vi bekantar oss med innehållstjänster (paketlösningar för hemsidor, webbhotell), webbadministration av hemsidor och underhåll. Hur man kan bygga vidare på plattformer för hemsidor med olika utvidgningar som t.ex. e-handelslösningar, bokningssystem etc.
Modul 10 – IKT Doktorn, kontakt med datastödperson
Modul 10 är en stödmodul som ger deltagarna tillgång till kontakt med stödperson. Deltagare kan kontakta stödpersonen via telefon och epost för att få svar på frågor. Datorstöd kan också ges på distans (t.ex. via videotelefoni eller datorbaserat stöd) eller på plats beroende på behov och tillgänglighet.
Modul 11 – Ny teknik
Modul 11 strävar till att introducera nya tekniker som kommer att påverka företagandet i ett mellanlångt till långt perspektiv. Till exempel 3D utskrift, nya smarta (uppkopplade) hus och apparater, så kallat ”Internet of Things”. Andra diskussionsämnen kommer vara sammansmältningen av den digitala och reala världen t.ex. virtuell verklighet, Pokemon GO och företagande i en ”Big Data” värld där mer och mera information samlas in och behandlas i företag.
Modul 12 – Övrig skräddarsydd modul enligt intresse
Modul 12 är en öppen modul vigd för att tillhandahålla utbildning i specifika program/system önskade av deltagare.

Undervisningen startade under försommaren 2017 och kommer finnas tillgänglig till slutet av 2020. För att kunna delta behöver du vara företagare i skärgården (eller en potentiell sådan) och betala en symbolisk deltagaravgift. När utbildningen avslutas erhålls deltagarna ett diplom på samma summa.

Hur går det till?

Om du har intresse för att delta i ett eller flera av våra ovannämnda moduler så kommer vi ut till dig och träffas för ett möte. Vi går igenom din verksamhet, dina behov och vilka utbildningsmoduler som skulle passa bäst. När utbildningen har satt igång så kommer vi ut för att hjälpa dig, men vi håller även kontakt och arbetar på olika håll. Hur upplägget ser ut beror på vad som passar dig och din verksamhet bäst.

Kontakta utbildningsledare Henri Korvela på 0403798637, akademin@skargarden.ax eller skriv till oss här nedan för frågor och ickebindande intresseanmälningar.

     

    Skärgårdsakademin är ett projekt finansierat av Ålands Landskapsregering och Europeiska socialfonden.