Om oss

Företagsam skärgård är en förening som bildats av de sex skärgårdskommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö. Syftet är att befrämja inflyttning, företagsetablering, råd och stöd inom näringslivet samt kompetenshöjande åtgärder.

Föreningen besvarar frågor kring alltifrån val av företagsform, näringsrätt, vilka stöd som finns att söka, anmälan och tillståndsansökan, framtagande och ifyllande av blanketter samt kontakt med kontakter med myndigheter med mera. Föreningen erbjuder kostnadsfri rådgivning och hjälp till befintliga och potentiella företag.

Föreningen är också huvudman för flera projekt med olika projektledare som är till för att hjälpa dig.

Dessutom är föreningen sekretariat för skärgårdsnämnden som är ett samarbetsorgan mellan Ålands landskapsregering och de sex skärgårdskommunerna.

 

Här kan du läsa mera om vår Strategi