Agneta Wackström
Verksamhetsledare 
+358 407 444 877
agneta.wackstrom@skargarden.ax

John Wrede
Styrelseordförande
+358 40 746 3596
ordforande@skargarden.ax

Henna-Mari Koski
Projektledare 
+358 40 674 5290 

henna-mari.koski@skargarden.ax

 

Vårt kontor hittar du på Ålands Landsbygdscentrum i Jomala Gård,
Besöks adress: Jomalagårds vägen 16, 22150 JOMALA

Stadgar registrerade 26.08.2013 här