Skärgårdsnämnden är ett formellt organ inom landskapsregeringen. Det tillkom för mer än 30 år sedan som ett sätt att etablera en naturlig kontaktyta mellan skärgårdsrepresentanter och ministrar, med uppgift att enligt reglementet: ” arbeta för utveckling i skärgården samt även vara remiss- och rådgivande organ i skärgårdsfrågor.”

Företagsam skärgård är nämndens sekretariat. Det innebär att vi förbereder ärenden och tar fram förslag på utvecklingsidéer för diskussion. Genom detta ger vi förutsättningar för skärgårdens representanter och landskapsregeringen att diskutera gemensamma frågor kring trafik, boende, turism och hälsovård för att bara nämna några frågor.

Protokoll från nämndens möten finns att ladda ner här nedan:

Protokoll 2024

Protokoll Skärgårdsnämndsmöte 1 Download 

Protokoll 2023

Protokoll Skärgårdsnämndsmöte 1 Download

Protokoll Skärgårdsnämndsmöte 2 Download 

Protokoll 2022

Protokoll Skärgårdsnämndsmöte 1 Download

Protokoll 2021

Protokoll Skärgårdsnämndsmöte 3 Download

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018