Närmare 9 000 personer i Finland bor året runt på öar som saknar fast vägförbindelse. Förutsättningarna för att bo och verka här är ungefär likadana oavsett plats. Finlands öar – Suomen Saaret (FÖSS) driver frågor på nationell nivå för att Finlands skärgård ska bli en levande helhet där människor kan bo och arbeta. De ordnar årligen evenemang så att skärgårds- och öbor kan träffas och leder projekt med målsättningen att trygga och utveckla servicen på öarna. 

Företagsam skärgård är helt enkelt med i FÖSS för att öka samarbetet för skärgårdsutveckling.