Sottunga

Sottunga är Finlands minsta kommun med en landyta på 28 km2 och en fast befolkning på ca 105. Kommunen består av de bebodda öarna Finnö, Husö, Hästö och Sottunga. Här är gemenskap och närdemokrati nödvändiga självklarheter.

Besök Sottunga kommuns hemsida här

Näringsliv

Sjöfarten, kommunen, jordbruket samt tjänstesektorn utgör arbetsplatserna för Sottungaborna. Det finns ett flertal aktiva mångsidiga företagare i kommunen med allt från hantverk till transport och bygg. Under turistsäsongen öppnar också andra företag sina dörrar. Speciellt välkänt är klustret kring hamnen med restaurangen Salteriet som nav.

Natur

Sottungas natur är varierande med odlingsmarker, lummiga lövskogar och karga holmar. Det finns fina möjligheter till jakt, fiske, paddling, cykling, isfärder och andra aktiviteter i naturen. På Sottunga finns fyra vandringsleder. Speciellt värt att besöka är Bötesberget och Sandskär.

Kultur, föreningsliv och fritid

Sottunga har spår av forntida bosättning. Speciellt anmärkningsvärd är den lilla träkyrkan, som byggdes upp igen efter att den tidigare blivit bränd under Stora ofreden i början av 1700-talet. På öarna Sälsö och Mosshaga fanns tidigare lotsstationer. På Södö finns lämningar efter gruvverksamhet på 1800-talet. Kung Gustav IV Adolf besökte Södö år 1800 vilket vi vet genom en bergsinristning. Hembygdsgården finns i den renoverade gamla skolan och ungdomslokalen Sunnanberg är Sottungas naturliga festlokal. Utöver dessa är följande föreningar aktiva på Sottunga: Folkhälsan, Röda korset, FBK samt jakt- och fiskelag. På Sottunga finns också en större gymnastiksal i anslutning till skolan. Sottungaborna är dessutom ett berättande folk med ”storytelling” på månadsvisa aktivitetsdagar, guidningar och personliga möten.

Kommunikationer

Huvudön och Husö trafikeras på Södra Linjen (3–4 gånger dagligen) med Långnäs och Galtby/Kökar som ändhållplatser. Finnö, Husö och Hästö trafikeras av kompletterande passbåt. Dessutom finns en gästhamn i Sottunga med 30 platser. Den 90 m höga telekommunikationsmasten syns som ett landmärke i skärgården.

Samhällsservice

På Sottunga finns bibliotek, hälsovårdsmottagning och kommunkansli. Daghem och grundskola öppnas gärna vid behov. Lanthandel och postombud med medicinskåp håller öppet nästan varje dag.

Boende

Hyresbostäder, finns löpande tillgängliga. I viss mån finns också enskilda bostadshus för uthyrning och till salu. Det finns också kommunala egnahemstomter till salu. Inkvartering för besökare finns året runt och det finns uppemot 150 fritidsfastigheter. På Sottunga finns även ett inflyttningsteam som hjälper alla nya Sottungabor att hitta sin plats i kommunen.