Mer än 1000 fritidsbåtshamnar och en unik uppsättning av varierande destinationer gör Östersjön till en  attraktiv region för seglare och motorbåtar. Trots hög standard vad gäller infrastrukturen och en attraktiv profil med en mångfald av natur- och kulturupplevelser är man fortfarande steget efter de internationella konkurrenterna när det gäller synlighet och nyttjande av den faktiska potentialen.

Projektet BaltSusBoating 2030 initierar strategiskt samarbete för att utveckla Östersjön till en hållbar destination på den internationella marknaden för fritidsbåtar.

Projektet är en uppföljning av projektet Baltic Sustainable Boating som avslutades i mars 2022 och finansierades av Svenska Institutet. 

Med stöd av Östersjöstaternas råd (CBSS) går de främsta paraplyorganisationerna och båtturismaktörerna samman för att definiera mål och steg för gemensam destinationsutveckling och marknadsföring fram till 2030. Detta inkluderar:

  • Upprättande av en gemensam samarbetsplattform för Östersjön.
  • Utarbetandet av en färdplan för hållbarhet,
  • Kunskapsutbyte och peer learning aktiviteter,
  • Dialog med beslutsfattare,
  • Interaktiv utveckling av en gemensam marknadsföringsstrategi för Östersjön som en hållbar båtdestination.
  • Projektet lägger grunden för att göra fritidsbåtlivet i Östersjön mer hållbart och mer konkurrenskraftigt på den internationella marknaden fram till 2030 genom att utnyttja nya möjligheter inom båtturism efter pandemin.

BaltSusBoating 2030-konsortiet består av huvudparaplyorganisationerna för utveckling av båtdestinationer och gästbåtsmarknadsföring i BSR. Projektet leds av Association of Sea Cities & Municipalities (ZMiGM – Poland).

Andra partners är:

Riga planeringsområde (Lettland)

Företagsam skärgård (Åland)

Riksföreningen Svenska Gästhamnar (Sverige)

Föreningen för fritidsbåtshamnar (Danmark)

Estonian Marine Institute, University of Tartu (Estland)

 

Projektet BaltSusBoating 2030 finansieras av Interreg Baltic.

 

Varaktighet: 1 oktober 2022 – 30 september 2024


Projektledaren är Henna-Mari Koski. Kontaktuppgifter: henna.koski@skargarden.ax och tel. 040 674 5290