Vi ger skärgården attraktionskraft

Den åländska skärgården står för en stor del av Ålands attraktionskraft och har en stor potential för utveckling. Samtidigt står den inför flera utmaningar. Hur säkerställer vi samhällsservice, hur utökar vi turistsäsongen, vad kan öka företagandet och inflyttningen? Konceptet Ö för Ö tar oss snabbt till handling.

Konceptet Ö för Ö är en framgångsrik metod för effektiv samverkan och lokal delaktighet i skärgårdsregioner, som har utarbetats av Länsstyrelsen i Stockholm. Ö för Ö har som syfte att genom handling och genomförande skapa unika utvecklingsprojekt på varje ö. Som ett resultat med åländsk anknytning kan nämnas Central Baltic-projektet SEASTOP.

Företagsam skärgård har arrangerat flera välbesökta heldagsworkshopar i skärgården 2018-2019. De har resulterat i bland annat följande projektidéer:

  1. Ett gammalt stenbrott får boendemoduler med klass
  2. Inrätta och upprusta vandringsleder- och stigar
  3. Den gröna ön – hållbar matproduktion
  4. Mikrobryggeri i gammal industrilokal
  5. Kompletterande, snabb persontrafik
  6. Grundande av ny företagarförening
  7. Bucketlist App
  8. Ö söker bonde – kampanj
  9. Oppsjövatten på flaska – Trollvatten
  10. Green Tech i skärgården
  11. Restaurering av lekvikar

Ö för Ö går praktiskt taget ut på att sitta tillsammans med lokalbefolkningen för att kartlägga öns unika attraktionskraft, spåna på idéer och ge stöd för förverkligande.

 1. Inventering – Varje ö inventeras vad gäller service, hamnar, natur, bostäder, företag, mm. Detta görs i samråd med kommunerna och kompletteras vid workshopen.
 2. Idéworkshop – fastboende, deltidsboende, företagare – alla som har något med ön att göra är välkomna att delta för att tillsammans identifiera och planera lokalt förankrad utveckling – Vad har vi? Vad kan vi göra av det? Vad behöver vi hjälp med?
 3. Uppföljning – Workshopen dokumenteras, och de idéer som prioriteras av deltagarna får kontaktpersoner och en mentor vid behov som bistår vid genomförande

Styrkan i metoden är att den synliggör och lyfter det som redan finns och bygger vidare på det utifrån respektive ös förutsättningar och intresse.

Samarbetspartners:

 • Koordinator Leader Åland, Alexandra de Haas, info@leader.ax
 • Central Baltic Contact Point, Ester Miiros, ester.miiros@regeringen.ax
 • Ålands Näringsliv, Susanne Olofsson, susanne.olofsson@naringsliv.ax
 • Landsbygdsutvecklare Lena Brenner, lena.brenner@regeringen.ax
 • Näringslivsutvecklare Dan Backman, dan.backman@regeringen.ax
 • SKUNK, verksamhetsledare Mia Hanström, info@skunk.ax
 • Visit Åland, Camilla Sommarström, camilla.sommarstrom@visitaland.com
 • Kommunförbundet, Magnus Sandberg, magnus.sandberg@kommun.ax