Kumlinge

Kumlinge är beläget i mitten av den åländska skärgården och består av 800 öar på totalt 99 km2. I byarna Kumlinge/Snäckö, Enklinge, Seglinge och Björkö bor totalt 320 fasta invånare. Inom kommunen finns ca 370 fritidsfastigheter.

Besök Kumlinge kommuns hemsida här

Näringsliv

Offentlig sektor, sjöfart, turism och i mindre utsträckning jordbruk och fiske utgör arbetsplatserna för Kumlingebor. Även havsbaserad fiskodling bedrivs inom kommunen. Det finns ett tjugotal aktiva mångsidiga småföretagare i kommunen med kunder både inom och utom kommunen.

Natur

Växtligheten består av mosaikartade biotoper, allt från karg skärgårdsmiljö till lummiga hassellundar. Landskapet hålls öppet av betande djur. Åkerarealen bearbetas enbart med ekologiska metoder. Det finns fina möjligheter till jakt och fiske, fågelskådning och andra upplevelser. Vandringslederna på Kumlinge och Seglinge samt badstränder tillgängliggör naturlandskapet. ”Baotastenen” på Fälberget är en sevärdhet. På Enklinge finns två naturreservat inrättade i Natura 2000, nämligen Blacksund och Näset.

Kultur, föreningsliv och fritid

Hembygdsföreningar/byalag, SKUNK, Medborgarinstitutet, Kumlinge sjöscouter, Röda korset, frivilligbrandkår, Lions club, segelföreningen Storbåten, Folkhälsan samt fiske- och jaktlag är aktiva i kommunen. Därtill arrangeras fritidsaktiviteter av kommunens ”Fritidsgrupp” för barn och ungdomar. Forngravar, bygdemuséer såsom Hermans, kyrkan och prästgården upplyser alla om kommunens rika kulturhistoria. Dessutom finns ett intressant stenbrott vid Lillsund samt en flygfyr som vid sitt uppförande medförde elektricitet på Kumlinge 1937. Varje sommar sedan 1997 anordnas också på Kumlinge visfestivalen Visor så in i Norden.

Kommunikationer

Norra linjen trafikerar Kumlinge och Enklinge. Björkö nås med vajerfärja från Lappo, Brändö. Tvärgående linjen har sin ändhamn på Snäckö. Sammantaget är avgångarna 5–6 per dag till fasta Åland. Mellan Seglinge och Snäckö på södra Kumlinge trafikerar en vajerfärja. Enklingelinjen kör enligt turlista mellan Enklinge och Kumlinge. I Kumlinge finns också skärgårdens enda flygfält som används av fritidsflygare. Dessutom finns fyra gästhamnar i kommunen.

På Ålandstrafiken hittar du turlistor och kan boka din resa med skärgårdstrafikens färjor.

Samhällsservice

I Kumlinge finns daghem, skola, bibliotek, hälsovårdsmottagning, äldrevård och kommunkansli. Postkontor, livsmedelsaffär, två bankfilialer och apoteksfilial – vilken också är en sevärdhet i sig – håller öppet varje vardag i Kumlinge by och på Enklinge och Seglinge finns livsmedelsbutiker. På Enklinge finns lantbrevbärare.

Boende

Hyresbostäder i radhus finns regelbundet lediga i Enklinge, Kumlinge och Seglinge. Kumlinge kommuns planerade bostadsområde heter Vårholm. I viss mån finns också enskilda bostadshus för uthyrning och till salu.