Det treåriga projektet, Enhanced Employment Opportunities in Rural Areas, syftar till att förbättra egenföretagandet för skärgårsbor i åldern 50+ och ungdomar genom entreprenörskapsutbildning, mentorskap och nätverkande.

Vi söker nu personer som är intresserade av att delta i ett internationellt entreprenörskapsutbildningsprogram som sträcker sig över åtta månader och inkluderar både online och utbildning ansikte mot ansikte (80timmar). Programmet kommer att innehålla regionalt och gränsöverskridande nätverk, mentorskap och individuellt arbete, vilket i slutändan vägleder deltagarna i att utveckla sina egna affärsidéer och skapa en affärsmodell. De som genomför programmet kommer att få ett certifikat från Estonian University of Life Sciences.

Förutom deltagare söker vi också mentorer för deltagarna.

Skicka in din ansökan senast 13.9.2024 till agneta.wackstrom@skargarden.ax. 

 

Denna utbildning är en del av det treåriga projektet, Enhanced Employment Opportunities in Rural Areas, genomfört av sex regionala partners och två universitet från Estland, Lettland, Finland, Åland och Sverige, med cirka 1,025 miljoner euro i stöd från Interreg Central Baltic.

Kriterier för deltagarna:

Deltagarna i projektet måste vara personer:

  1. Född antingen före 1974-04-01 (50+) eller efter 1999-04-01 (upp till 25).
  2. Som inte är företagare för tillfället, eller företagare som vill sadla om.
  3. Som bor på landsbygden i programområdet.
  4. Som förstår och kan tala grundläggande engelska.
  5. Som är villiga att lära sig och tänker delta i hela programmet.
  6. Som är villiga att samarbeta internationellt.
  7. Som är villiga att stanna på landsbygden som företagare eller anställda.

Projekttid: 1.4.2024-30.3.2027

Projektledare: Agneta Wackström, agneta.wackstrom@skargarden.ax

Projektet finansieras av Interreg Central Baltic samt Ålands landskapsregering