Näringsliv

Nya sätt att organisera arbetet är bra för företaget, de anställda och miljön

Att man jobbar i utrymmen utanför det egna kontoret är ju ingenting nytt, resande säljare har gjort det i alla tider. Föräldrar har varit tvungna att jobba hemma då de inte fått barnvakt för sjuka barn. Men först de senaste åren har den nya tekniken gjort det möjligt för allt fler att jobba effektivt utan att sitta på kontoret från morgon till kväll, varje dag.

De flesta av oss jobbar idag helt eller delvis via datorer. Din bärbara telefon gör att du kan vara anträffbar då du vill – eller då så krävs. Med en bärbar dator och tillgång till ett snabbt datanät kan du jobba effektivt nästan var som helst. IP-telefoni kan i stort sett eliminera telefonkostnaderna, med ny teknik kan varje arbetsplats kostnadseffektivt anslutas till en videokonferens.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Storskalig och småskalig turism

kan vi jobba helt oberoende av tid och plats? Nej, inte helt, begreppet deadline kommer ju alltid att finnas. Och de flesta av oss måste åtminstone vara anträffbara via telefon vissa tider. Ett fungerande arbetsteam måste ibland träffas både för formella möten och informellt åsiktsbyte. Men möjligheterna att jobba flexibelt blir allt bättre.

Distansarbete har ofta varit synonymt med arbete hemifrån måndag till fredag och detta passar vissa människor och vissa arbetsuppgifter.

Men många vill kanske flexa också vad gäller platsen – jobba på kontoret, jobba hemma, jobba i parken eller på kaféet eller i sin fritidsbostad. Eller förlänga sin semester på Teneriffa med en arbetsvecka för att i ostörd, inspirerande miljö planera den kommande periodens arbete.

Varför inte jobba där man trivs bäst? Inom projektet tror vi att alla vinner på mera flexibla arbetssätt.

Anställda har möjlighet att leva och bo där de trivs bäst. En bättre livskvalitet ger bättre arbetsresultat och mera kreativitet.

Genom att erbjuda olika sätt att arbeta breddar företagen basen för sin rekrytering. Trivsam boendemiljö och möjlighet att själv organisera arbetet stöder långvariga arbetsförhållanden. Företag som satsar på sina anställdas trivsel blir attraktiva arbetsgivare.

Tre-amigos

En systematisk satsning på flexibla arbetssätt kan ge möjlighet att spara kostnader för kontor. Ett IT-företag i Helsingfors sparade 30 procent av sina fastighetskostnader genom att organisera om arbetet och anpassa kontorsutrymmena till det nya sättet att jobba.

Distansarbete innebär färre arbetsresor. Utöver inbesparad tid blir följden även mindre miljöbelastning.

Comments are closed.