Agneta Wackström
Verksamhetsledare 
+358 407 444 877
agneta.wackstrom@skargarden.ax

John Wrede
Styrelseordförande
+358 40 746 3596
ordforande@skargarden.ax

Elina Lindroos
Projektledare 
+358 457 344 9177
elina.lindroos@skargarden.ax

 

Vårt kontor hittar du på Ålands Landsbygdscentrum i Jomala Gård, adress Jomalagårdsvägen 16
22150 JOMALA