Caroline Henriksson, mediespecialist, podcastledare och föglöbo, har intervjuat skärgårdsambassadörerna om livet i Ålands skärgård. I denna podcast hör vi varför ambassadörerna har valt Ålands skärgård till sitt hem, hur deras vardag ser ut med jobb, nöje och familj samt vilka utmaningar de eventuellt möter då man bor “långt borta” mitti havet. Om en sak är ambassadörerna ändå överens – borta bra, men skärgården bäst. 

 

 

Fanny berättar om livet på Vårdö

Jessica berättar om livet på Brändö

Elsa berättar om livet på Sottunga

Kamilla berättar om livet på Kökar

Caroline berättar om livet på Föglö