Brändö erbjuder en unik möjlighet att bekanta sig med jordskorpans äldsta historia. Se spåren av den senaste istidens verkningar som har skapat de landskapsformer vi ser idag.

Geologiska sevärdheter på Brändö

Hullberga – grottor

Åva färjfästet – äldre bergarter

Nottholm – Ängskärsfjärden

Nötöudden – Åvagranit

Hotell Gullvivan – flyttblock

Skiftet – en förkastningsspricka

Prästklobb – diabasgångar

Gäddören – rundhällar och isräfflor

Langholm – kalksten

Hundskär – gammal havsbotten

Gunnarsten – fornstränder

 

Källa: Urberg och istid, 1997.