Föreningen Företagsam Skärgård

Företagsam skärgård är en förening som bildats av de sex skärgårdskommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö. Syftet är att befrämja inflyttning, företagsetablering, råd och stöd inom näringslivet samt kompetenshöjande åtgärder. Föreningen erbjuder kostnadsfri rådgivning och hjälp till befintliga och potentiella företag. Föreningen besvarar frågor kring alltifrån val av företagsform, näringsrätt, exempel på finansiering, vilka stöd som finns, anmälan och tillståndsansökan, framtagande och ifyllande av blanketter samt med kontakter med myndigheter med mera. Föreningen är också huvudman för flera projekt med olika projektledare som är till för att hjälpa dig.