Vi rustar upp gästhamnarna

Seastop har som mål att skapa fler bryggplatser och bättre service i 21 hamnar i Stockholms, Ålands samt Åbolands skärgårdar. Projektet stöds till 75 procent av EUs regionalfond genom programområdet Central Baltic (CB).

Seastop kommer att öka andelen av östersjöns gästhamnar med god servicenivå och därmed resultera i ett större antal besökare i regionen. Resultatet av projektet kommer att stärka de lokala ekonomierna och befolkningens utkomstmöjligheter.

Genomförandet av de 21 hamnprojekten är fördelat på de tre år som projekt pågår. En fjärde­del av hamnarn a byggs ut 2018, hälften 2019 samt resterande fjärdedel 2020. Kom­plex­itet i tillståndsprövning, möjligheter till gemensamma entreprenader med mera avgör tillsammans med hamnhuvudmännens prioriteringar vilket år som utvecklingen av respektive hamn genomförs.

För Ålands skärgårds del innebär projektet att Degerby gästhamn (Föglö kommun), Fiskö besöksbrygga och Lappo gästhamn (Brändö kommun) samt Sandvik gästhamn (Kökar kommun) får medel för att genomföra nödvändiga investeringar i hamnkapacitet samt service.

Seastop är ett samverkansprojekt mellan Värmdö kommun, som lead partner (LP) samt Mariehamn stad, Företagsam skärgård, Bromarvs byaråd samt Peterzéns OY. I Sverige medfinansierar även Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Österåker och Norrtälje kommuner. På Åland deltar landskapsregeringen också i finansieringen.