Enkät om dator och Internet användning

Enkät om dator och Internet användning

Enkät om dator och Internet användning

Frågor markerade med asterisk * är obligatoriska

  • Del 1 - Datorkunskap
  • Del 2 - Datoranvändning idag och i framtiden

Del 1 - Datorkunskap

Nedan finns uppräknat ett antal påståenden om Din dator användning. Var god och markera det lämpligaste alternativet för varje påstående.
Helt av samma åsikt Delvis av samma åsikt Varken av samma eller annan åsikt Delvis av annan åsikt Helt av annan åsikt
Jag kan...
Jag kan använda ett skrivprogram effektivt, t.ex. ...
Jag kan använda kalkylbladsprogram effektivt, t.ex. ...
Jag kan använda Adobe Acrobat effektivt, t.ex. ...
Jag kan använda grafikprogram effektivt, t.ex. ...
Jag kan använda e-post effektivt, t.ex. ...
Jag kan använda virusskydd effektivt, t.ex. ...

Comments are closed.