Bredbandsenkät

Bredbandsenkät för skärgården
Beskriv kort din personliga uppfattning om fibernät och/eller vad folk i din närhet anser om det.
Tex mera elektronisk kommunikation istället för infoblad och anslagstavlor? Streamas möten? Kan man delta på distans? Kommunicerar invånare mer med kommunen elektroniskt?
T.ex. deltar i möten på distans, annan kommunikation via videolänk eller IP-telefoni

Tex. användningsområden/tjänster du förväntade dig, hur ansåg/ser du att fiber kan påverka ditt liv?

Comments are closed.