Skärgårdsakademin

Skärgårdsakademin är ett utbildningsprojekt som strävar till att förbättra informations- och kommunikationsteknologi (IKT) färdigheter bland företagare och organisationer i skärgårdskommunerna. Vårt huvudsakliga fokus är på praktiska färdigheter som motsvarar företagarnas behov och individuell anpassning av lärandet. Utbildning sker genom deltagande i valfritt antal moduler som består av gemensamma informationstillfällen, självständiga studier/övningar och personlig handledning på plats med deltagarnas utrustning. Genom deltagandet i modulerna bör deltagarna få en bättre kunskap om vad IKT kan göra, bättre kunskap om hur man kan integrera IKT i det egna företaget.

Preliminärt planerar vi erbjuda följande tolv kursmoduler:

Modul 1 – Grunderna om IKT

 • Modul1 strävar till att lära ut grunderna om informations- och kommunikationsteknologi. Som ett resultat av denna modul skall de studerande inhämta basfakta om datorer, mobila enheter och dator/mobil kommunikation. Diskussion om säkerhetsfrågor, t.ex. virus, lösenord, sårbarhet i datasystem. Grundläggande funktioner så som filer och lagringssystem, program och appar. Vad är Internet? Användning av Internet, e-post, nät-etikett. Surfa på Internet och göra sökningar. Olika typer av uppkopplingar, fiber, mobilt Internet. Datorer kontra mobil, skillnader och likheter. Hårdvara, centrala delar av datorer, processor, minne, hårddisk, grafikkort, operativ system. Olika typer av uppkopplingar. Koppla ihop utrustning och hemma nätverk.

Modul 2 – Affärskunnande som utnyttjar IKT lösningar

 • Modul 2 strävar till att lära ut grunderna om informations- och kommunikationsteknologi i relation till affärskunnande. Vilka typer av affärssystem finns idag för företagen. Vilken nytta har man av dem? Hur kan de appliceras i företaget? Behandla utveckling av affärsmodeller i samband med IKT lösningar, t.ex. affärsmodeller och processer, utveckla prissättning, nå nya marknader. Hot och möjligheter som IKT för med sig för företaget.

Modul 3 – Internets möjligheter och nya affärsmodeller

 • Modul 3 strävar till att introducera och bekanta deltagaren med de nya möjligheter och nya affärsmodeller som Internet för med sig. I modulen diskuteras möjligheterna till samarbete över nätet mellan kunder, företagare och andra intressenter (Crowdsourcing). T.ex. kunder som lägger upp information på Google, hur man kan utnyttja lokal kännedom, ta in idéer från kunder (community developement). Modulen utforskar även möjligheterna att köpa tjänster och skapa samarbeta över nätet t.ex. Amazon Mechanical Turk och Fiverr där man kan hyra in ”arbetare” eller på andra sätt utlokalisera arbetsmoment (outsourcing). Vi bekantar oss med nya intäktskanaler, plattformer för del- och kundfinansiering (Kickstarter, Patreon), samarbete, reklamfinansiering, och ”kringprodukter”.

Modul 4 – Basmodul i Office paket

 • Modul 4 ger deltagarna en grundläggande kunskap om användningen av ordbehandlings program, kalkylblad och presentationer. Genom deltagande bör man kunna skapa dokument och dokumentmallar, använda och spara stilar. Lära sig grundläggande kalkylering i kalkylblad, skapa formler för enkla beräkningar, enklare grafer, skapa budgetar och fakturor. Skapa presentationer. Exportera dokument till pdf.

Modul 5 – Avancerad modul i Office paket

 • Modul 5 strävar till att utveckla datoranvändandet till rutin, och fördjupa kunskaperna i office paket. Deltagarna lär sig hantera listor, enkla databaser, automatisera funktioner och länka samma delar av office paketen (t.ex. exportera kalkylbladsdata till ordbehandling. Användning av avancerade funktioner i kalkylblad, som text funktioner och referens funktioner.

Modul 6 – Internet, Sociala medier & marknadsföring

 • Modul 6 introducerar användning av Internet och sociala medier som kanal för att informera och marknadsföra. Begränsningar med att använda e-post, Internet och social medier, lagar, regler, reklam blockerare. Bygga en social media strategi. Utnyttjande av reklamtjänster som Google Adsense och Analytics.

Modul 7 – Grafisk design och bildhantering

 • Modul 7 behandlar bildhantering för webb & reklam. Grunderna i bildhantering, olika bildformat, färgval. Praktiska kunskaper i hur man kan ändra storlek på bilder, förbättra bilder, lägga på text/grafik, beskära bilder, fotohantering (använda filter, förbättra kvalitet på bilder), ladda upp bilder på nätet, lagring online.

Modul 8 – Det mobila kontoret

 • Modul 8 har som mål att introducera deltagarna till de möjligheter som mobil teknik medför. T.ex. användning av molntjänster (t.ex. Google Docs, gMail och dylikt) och appar som ger tillgång till affärslösningar var du än befinner dig. E-mötesteknik för effektivare användning av distanskommunikations möjligheter.

Modul 9 – Webbutveckling och e-handel

 • Modul 9 syftar till att bekanta deltagarna med att skapa och upprätthålla hemsidor för företagande. Modulen lär ut hur man registrerar webbdomäner, laddar upp filer och annan teknisk kunskap. Grundläggande webbdesign, hur man lägger upp texter och bilder, strukturerar för läsvänlighet på olika plattformer (skärm/mobil). Vi bekantar oss med innehållstjänster (paketlösningar för hemsidor, webbhotell), webbadministration av hemsidor och underhåll. Hur man kan bygga vidare på plattformer för hemsidor med olika utvidgningar som t.ex. e-handelslösningar, bokningssystem etc.

Modul 10 – IKT Doktorn

 • Modul 10 är en stödmodul som ger deltagarna tillgång till personlig dator support på distans eller på plats beroende på behov och tillgänglighet. Du kan vid behov ringa eller skicka e-post

Modul 11 – Ny teknik

 • Modul 11 strävar till att introducera nya tekniker som kommer att påverka företagandet i ett mellanlångt till långt perspektiv. Till exempel 3D utskrift, nya smarta (uppkopplade) hus och apparater så kallat ”Internet of Things”, sammansmältningen av den digitala och reala världen t.ex. virtuell verklighet, Pokemon GO. Data analys i framtiden.

Modul 12 – Övrig skräddarsydd modul enligt intresse

 • Modul 12 är en öppen modul vigd för att tillhandahålla utbildning i specifika program/system önskade av deltagare.

Start av undervisningsmoduler planeras till försommaren 2017 och kommer finnas tillgängliga till 2019 (eller så länge behov och finansiering finns). En symbolisk deltagaravgift uppbärs. Intresserade får gärna höra av sig redan nu med önskemål och förslag så kan vi planera och skräddarsy utbudet bättre.

Kontakta utbildningsledare Henri Korvela tel. 0403798637 (kl 10-16) eller per e-post: akademin@skargarden.ax för (ickebindande) intresseanmälningar och frågor.

Du kan nu anmäla dig med vårat anmälningsformulär:
Anmäl dig till Skärgårdsakademin här!

Fyll också i uppgifter om nuvarande datoranvändning så att vi ser hur läget ser ut idag och kan anpassa utbudet på utbildning:
Enkät om dator och Internet användning


Skärgårdsakademin är ett projekt finansierat av Ålands Landskapsregering och Europeiska socialfonden.

Ålands Landskapsregering


Enkät om dator och Internet användning

Enkät om dator och Internet användning

Enkät om dator och Internet användning

Frågor markerade med asterisk * är obligatoriska

 • Del 1 - Datorkunskap
 • Del 2 - Datoranvändning idag och i framtiden

Del 1 - Datorkunskap

Nedan finns uppräknat ett antal påståenden om Din dator användning. Var god och markera det lämpligaste alternativet för varje påstående.
Helt av samma åsikt Delvis av samma åsikt Varken av samma eller annan åsikt Delvis av annan åsikt Helt av annan åsikt
Jag kan...
Jag kan använda ett skrivprogram effektivt, t.ex. ...
Jag kan använda kalkylbladsprogram effektivt, t.ex. ...
Jag kan använda Adobe Acrobat effektivt, t.ex. ...
Jag kan använda grafikprogram effektivt, t.ex. ...
Jag kan använda e-post effektivt, t.ex. ...
Jag kan använda virusskydd effektivt, t.ex. ...