Stöd åt näringslivet

Stöd searchbar
Namn Beskrivning Krav/Begränsningar Sökdatum Finansieringskälla Mottagare Finanserare URL
Resestipendier Fortlöpande Åland Individer, små grupper KD http://www.kultur.ax/
Projektunderstöd 15.3 / 15.9 Åland Individer, små grupper KD http://www.kultur.ax/
Stipendier ur åländska fonder Åland Individer, små grupper KD http://www.kultur.ax/stipendier-understoed/alaendska-fonder
Entreprenörskapsstipendier (grundskole- och gymnasienivå) Åland Individer, små grupper ÅN http://www.naringsliv.ax/vad-gor-vi/stipendier/entreprenorsstipendier-pa-grundskole-och-gymnasieniva
Entreprenörskapsstipendier (högskolenivå) Åland Individer, små grupper ÅN http://www.naringsliv.ax/vad-gor-vi/stipendier/entreprenorsstipendium-pa-hogskoleniva
Kommunala stipendier Kontakta respektive kommun med förfrågan! Åland Individer, små grupper
Investeringsstöd 10-30 % Åland Företag ÅLR http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/finansiering/landskapets-foretagsstod
Investeringsstöd (jordbruksprodukter) 10-30 % Åland Företag ÅLR http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/finansiering/landskapets-foretagsstod
Internationaliseringsstöd 40-45 % Åland Företag ÅLR http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/finansiering/landskapets-foretagsstod
Skärgårdsstöd Stöd för nystart max 6000€ Åland Företag ÅLR http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/finansiering/landskapets-foretagsstod
Stöd detaljhandel skärgård max 30 % Åland Företag ÅLR http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/finansiering/landskapets-foretagsstod
Riskkapital (Ålands utvecklings AB) Åland Företag ÅLR/ERUF http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/finansiering/landskapets-foretagsstod
Främja sysselsättning 25-40 % Åland Företag ÅLR/ESF http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/finansiering/landskapets-foretagsstod
Ökad delaktighet 25-40 % Åland Företag ÅLR/ESF http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/finansiering/landskapets-foretagsstod
Utbildning, kompetens 25-40 % Åland Företag ÅLR/ESF http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/finansiering/landskapets-foretagsstod
Förstudier för projekt 25-40 % Åland Företag ÅLR/ESF http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/finansiering/landskapets-foretagsstod
Leader – Lokalt ledd utveckling EJ kommersiell verksamhet Åland Företag ÅLR/LBU/Fiskerifonden http://www.leader.ax/sv/projektstod2/
Finnvera Finland, Norden Företag http://www.finnvera.fi/swe
Via Finland /TEKES Finland, Norden Företag http://www.tekes.fi/sv/finansiering/
Nordic Innovation Center Finland, Norden Företag http://www.nordicinnovation.org/sv/finansiering/
Central Baltic-programmet Projektfinansiering inkl investering för bl a gästhamnar Europa Företag http://centralbaltic.eu/
Interreg Baltic Sea Region Europa Företag https://www.interreg-baltic.eu/home.html
Via Finland /TEKES Europa Företag http://www.tekes.fi/sv/finansiering/
Horizon 2020 Europa Företag http://www.tekes.eu/sv/horisont-2020/eus-forsknings–och-innovationsprogram-euti–/
EUREKA Europa Företag http://www.eurekanetwork.org/
EUROSTARS Europa Företag https://www.eurostars-eureka.eu/
COST Europa Företag http://www.cost.eu/about_cost
ESA Europa Företag http://www.esa.int/ESA

Comments are closed.