Stöd åt näringslivet

Stöd searchbar
Namn Beskrivning Krav/Begränsningar Sökdatum Finansieringskälla Mottagare Finanserare URL
Verksamhetsunderstöd Verksamhetsunderstöd 15.10 Åland Organisationer KD/PAF http://www.kultur.ax/
Projektunderstöd Projektunderstöd 15.3/15.9 Åland Organisationer KD/PAF http://www.kultur.ax/
Evenemangsstöd Evenemangsstöd max 40% Åland Organisationer KD/PAF http://www.kultur.ax/
Investeringsstöd Investeringsstöd Åland Organisationer KD/PAF http://www.kultur.ax/
Specialunderstöd Skärgård, hälsa 9.6 Åland Organisationer KD/PAF http://www.kultur.ax/
Främja innovation/forskning Åland Organisationer ÅLR/ERUF
Stärka konkurrenskraften hos SMF Åland Organisationer ÅLR/ERUF
Främja sysselsättningen 100% Åland Organisationer ÅLR/ESF
Främja ökad delaktighet 100% Åland Organisationer ÅLR/ESF
Främja utbildning(ssystem) 100% Åland Organisationer ÅLR/ESF
Förstudier för projekt 70-90 % Åland Organisationer ÅLR/ESF
Leader Lokalt ledd utveckling inom miljö, kunskap, upplevelser Åland Organisationer ÅLR/LBU/Fiskerifonden http://www.leader.ax/sv/projektstod2/
Central Baltic-programmet Projektfinansiering inkl investering minst 2 länder Europa Organisationer EU http://centralbaltic.eu/
Interreg Baltic Sea Region (6-10 länder) Europa Organisationer EU https://www.interreg-baltic.eu/home.html
CIMO Erasmus+ Utbildning, ungdom, idrott Kreativa Europa, Ett Europa för medborgarna, Demokrati, medborgarengagemang, vänortsträffar Europa Organisationer http://www.cimo.fi/program
TEKES Forskning, offentliga organisationer Europa Organisationer TEKES http://www.tekes.fi/sv/finansiering/
Horizon 2020 Tre partners/tre länder Europa Organisationer TEKES http://www.tekes.eu/sv/horisont-2020/eus-forsknings–och-innovationsprogram-euti–/
EUREKA Europa Organisationer http://www.eurekanetwork.org/
FYRK.fi Guide till Nordiska och finländska stipendier och understöd Finland, Norden Organisationer http://fyrk.fi/
Via Finland /TEKES Forskning, offentliga organisationer Finland, Norden Organisationer http://www.tekes.fi/sv/finansiering/
Nordplus Nordplus – för livslångt lärande Finland, Norden Organisationer CIMO http://www.cimo.fi/program/nordplus_och_ovriga_nordiska_program
Nordiska anslag och stipendier (NMR) Finland, Norden Organisationer NMR http://www.norden.org/sv/om-samarbejdet-1/bidrag-och-utlysningar/stoedordningar-och-utlysningar-indelade-enligt-laender-som-kan-soeka/aaland
Nordic Innovation Finland, Norden Organisationer http://nordicinnovation.org/no/prosjekter/
FYRK.fi Guide till Nordiska och finländska stipendier och understöd Finland, Norden Individer, små grupper http://fyrk.fi/
CIMO För internationell mobilitet och internationellt samarbete Finland, Norden Individer, små grupper http://www.cimo.fi/program
Nordiska anslag och stipendier   Finland, Norden Individer, små grupper NMR http://www.norden.org/sv/om-samarbejdet-1/bidrag-och-utlysningar/stoedordningar-och-utlysningar-indelade-enligt-laender-som-kan-soeka/aaland
CIMO För internationell mobilitet och internationells samarbete Europa Individer, små grupper http://www.cimo.fi/program
Erasmus+ Möjlighet att studera, utbyte – via läroanstalten/organisationen Europa Individer, små grupper http://www.cimo.fi/program/erasmusplus
Arbetsstipendier 15.2 Åland Individer, små grupper KD http://www.kultur.ax/
Kulturstipendier 15.2 Åland Individer, små grupper KD http://www.kultur.ax/

Comments are closed.