Jobba i skärgården

Förutsättningarna att arbeta och bo i skärgården har aldrig varit bättre än nu.

  • Förbindelsetrafiken är livlig året om, ännu bättre lösningar diskuteras
  • Snabba dataförbindelser finns till många kommuner, beslut om nya optiska kablar förväntas i en snar framtid.
  • Infrastrukturen, hälso-och sjukvård, dagis och skolor, butiker finns, inställningen till inflyttare är positiv.
  • I många kommuner planerar man nu nya tomter fär åretruntboende invånare. Arbetsutrymmen finns att hyra, vilja att bygga nya sådana finns.
  • Förändringarna i arbetslivet i kombination med ny teknik gör att allt flera kan distansarbeta och bo i sin favoritmiljö.
  • Vill du etablera dig som företagare kan du få både råd och etableringsstöd.

Finns det en bättre miljö att bo och arbeta i än den åländska skärgården?

  • Kommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö utgör den åländska skärgården, ett av de vackraste skärgårdsområden i världen. Här bor 2400 personer året runt.
  • Du kan bosätta dig, äga bostad och driva företag på hela Åland även om du inte har hembygdsrätt här. Markförvärv kräver att du har hembygdsrätt, den kan du anhålla om då du har bott här oavbrutet i fem år.
  • De åländska skärgårdskommunerna välkomnar inflyttare. Närheten och de korta beslutsvägarna betyder att du får snabba besked och din röst blir hörd.
  • Förbindelsefartyg sköter om trafiken till fasta Åland och till Finland. Bredbandsuppkoppling är möjlig i alla kommuner.

ladan_1

Comments are closed.