Vårdö

Vårdö är skärgårdskommunen på bekvämt pendlingsavstånd från fasta Åland. PåVårdö kan du uppleva avskildhet och genuin och varierande skärgårdsmiljö, samtidigt som du har obegränsad åtkomst till arbetsmarknaden och utbudet av tjänster på fasta Åland.

Namnet Vårdö nämndes första gången i officiella källor år 1347 då konung Magnus Eriksson på resa mellan de båda rikshalvorna daterar ett brev “in insula dicta Waerdhö” (på en ö kallad Vårdö)

Näringsliv

Näringslivet i Vårdö präglas av primärnäringar och utpendling. På Vårdö finns flera specialiserade växthus och äppelodlingen i kommunen är betydande, äpplen odlas på ca 26 hektar. Vårdös läge, ett kort färjpass från fasta Åland, gör attmånga kan pendla till arbetsplatser på fasta Åland. Drygt hälften av den arbetsföra befolkningen pendlar till arbetsplatser utanför Vårdö, främst i Mariehamn eller Godby. Överfarten med vajerfärjan mellan Töftö i Vårdö och Prästö i Sund tar ca 5 minuter, färjpasset är endast 440 meter. Färjan trafikerar dygnet runt utan tidtabell, med några korta uppehåll under dagens lopp.

Snack-på-Kestenskär

Boende

Du kan bo i egnahemshus eller hyresbostäder på Vårdö. Det finns hyresbostäder av varierande storlek och prisklass på Vårdö. I kommunen finns byggnadsplanerade områden med tomter till salu, varav ett område erbjuder havsnära boende. Det är gott om trivsamma gamla bykärnor med bebyggelse som påminner om Vårdös sjöfartstraditioner. Vårdö var en betydande rederikommun under 1800- och början av 1900-talet. Fritidsbebyggelsen är ett synligt inslag i Vårdö, det finns närmare 500 fritidshus runt om i kommunen.

Service

Vårdö är en liten skärgårdskommun med runt 450 invånare. Ändå finns nästan all basservice du behöver. Daghem, grundskola för klasserna 1-6, bibliotek, hälsovårdsmottagning, åldringsvård, gymnastiksal och tennisbana. I Vargata finns en välsorterad butik, ett postkontor och Ålandsbankens kontor. Kollektivtrafiken är väl utbyggd, dagligen avgår minst fem bussturer till och från Mariehamn och Godby.

Fritid

Havet, skärgårdsnaturen och den genuina miljön ger möjligheter till en rik fritid. Naturen är alltid nära och det finns alla förutsättningar för ett aktivt friluftsliv. Dessutom har både föreningslivet och kursverksamheten ett brett utbud av aktiviteter. Föreningarna i kommunen arrangerar verksamheter så gott som varje kväll i gymnastiksalen

Comments are closed.