Kumlinge

Kumlinge kommun är centralt belägen i den åländska skärgården mellan Mariehamn i väst och Åbo i öst. Kommunen består av ca 800 öar varav de fyra största är bebodda året om. I byarna Kumlinge, Enklinge, Seglinge och Björkö bor året om knappt 400 invånare (januari 2010).

Näringsliv

Kommunens invånare är sysselsatta inom offentlig sektor, sjöfart, turism och i en allt mindre utsträckning inom jordbruk och fiske. Det finns några tiotal mångsidiga småföretagare i kommunen. Det nya optiska fibernätet ger ypperliga möjligheter till att arbeta på distans. Färjtrafiken fungerar bra med flera turer dagligen både öster- och västerut. I Kumlinge finns även skärgårdens enda flygfält för mindre flygplan. Lediga arbetsplatser i Kumlinge finns regelbundet inom exempelvis skolan och äldreomsorgen, och nya företagare inom alla områden välkomnas. Som företagare i Kumlinge kan man tack vare färjtrafiken och det optiska fibernätet också sälja sina tjänster åt kunder utanför Kumlinge.

Flygfältet Kumlinge

Boende

Hyresbostäder i radhus finns regelbundet lediga i Enklinge, Kumlinge och Seglinge. Via kommunens hemsida erhålls kontaktuppgifter till bostadsbolagen. I viss mån finns också enskilda bostadshus till uthyrning av privatpersoner. Kommunen planerar mark för fast boende på ett fint område vid Kastören på Kumlingeön.

Service

Kumlinge erbjuder hög servicenivå med allt från lokala bagare, IT-företagare och elektriker till mekaniker och byggnadsföretagare. Postkontor och bank håller öppet varje vardag och tills vidare har också skärgårdens enda apoteksfilial kunnat fortsätta sin verksamhet i Kumlinge. Flera livsmedelsaffärer verkar i kommunen. Det finns ett välsorterat bibliotek som förutom böcker också bjuder den tillfällige besökaren på fri datoranvändning. Kumlinge skola är en grundskola med klasserna 1-9. Elevantalet har under senare år rört sig kring 30. Skolan har tillgång till modern teknik som hjälper eleverna att bli redo för senare studier och yrkesutbildning. Dagisverksamheten och äldreboendet samsas i samma byggnad, Annagården, vilket är till glädje för både de äldre och yngre brukarna av huset.

foto Marcus Haraldsson

foto Marcus Haraldsson

Fritid

Naturen i Kumlinge ger fina möjligheter till jakt och fiske, fågelskådning och naturupplevelser. Det finns karg skärgårdsmiljö, men också lummiga hassellundar och ett rikligt bestånd av växter, bland dem flera rariteter. Ett livlig föreningsliv innebär att det finns verksamhet för alla åldersgrupper. Jaktlagen, byalagen, fiskelagen, Folkhälsan, Röda Korset och Medborgarinstitutet är exempel på föreningar som gör fritiden meningsfull för kumlingeborna. Dans, hantverk, gymnastik m.m. hör till det regelbundna utbudet.


Comments are closed.