Föglö

Föglö ligger nära fasta Åland, till Mariehamn tar färden ca en timme, varav färjturen med landskapsflottans nyaste fartyg m/s Skarven tar knappa 30 minuter. I kommunen finns ca 570 fast bosatta invånare, men sommartid i princip tredubblas antalet.

Föglös natur är varierande. Förutom odlingsmarker och barrskogar finns också lummiga lövskogsområden med ek- och hasselbestånd samt ett gytter av karga utskärsholmar. Fågel- och djurlivet är mycket rikt på Föglö, bland annat finns en tät stam av havsörnar och den sällsynta Apollofjärilen förekommer rikligt.

Näringsliv

Kommunens invånare är sysselsatta inom primärnäringar som fiskodling och jordbruk, sjöfart samt tjänstesektorn. Ett allt större antal fast bosatta pendlar också till fasta Åland som finns på ett bekvämt avstånd med gynnsamma färjförbindelser. Kontorslokaler finns att hyra och Skärgårdskontoret erbjuder moderna kontorsutrymmen med den senaste tekniken (fiber) för företag och distansarbetare vid Kommungården i Degerby.

 

Boende

Radhuslägenheter i varierande storlek finns att hyra genom Föglö Fastighets Ab och Sanda Fastighets Ab samt delvis kommunen. Planerad tomtmark för bostäder, affärsfastigheter och småindustri, delvis med sjöutsikt, finns i Degerby. Flera bostadsområden planeras också på andra håll i kommunen.

Service

Servicen är koncentrerad till Degerby med bland annat butik, post, café, banker och skola. Vid vårt fina daghem går det oftast att få daghemsplats direkt. Föglö grundskola omfattar årskurserna 1-9 i ändamålsenliga lokaler med en kompetent lärarkår. Efter skolan erbjuds eftermiddagsverksamhet. För åldringsvården finns det 2009 om- och tillbyggda omsorgshemmet Annagården som verkar i nya, fräscha lokaler.

Fritid

Inom kommunen finns ett antal aktiva föreningar. Idrottsföreningen FUIA arrangerar sportaktiviteter i olika former. En tennisbana och ett mycket välförsett gym finns i Degerby och i kommunen finns två välskötta vandringsleder i fin miljö med fågeltorn och flera fiskekortsområden för fritidsfiske. Fast bosatta kommuninvånare får nyttja ytterskärgårdsöarna vid Rant som fritidsområde. Kommunen hyr ut fritidsbåtplatser. En viktig samlingspunkt är det välförsedda biblioteket. Ett varierande utbud av barn- och ungdomsaktiviteter samt kulturarrangemang erbjuds också.

På väg in till Degerby

Comments are closed.