Inflyttade berättar

Christian Pleijel

Christian Pleijel är 55 år gammal, fil.kand. samt major i svenska armén. Han är nu konsult i egen firma med många svenska storföretag som uppdragsgivare. Genom Interreg-programmet Skärgården är han projektledare för Skärgårdsmuséer.

Christian bor med sin hustru på Kökar, där han sköter 75 procent av sitt arbete. Kunderna träffar han ca en gång per månad, med sina kollegor jobbar han i nätverk.

– Kärleken till min hustru, till skärgården och till ett fritt liv gjorde att jag beslöt mig för min nya livsstil. Avståndet till mina kunders hektiska vardag förstärker värdet av att jag kan tänka och reflektera.

Om 5-10 år räknar Christian med att fortfarande bo på Kökar därifrån han arbetar som styrelseledamot i några åländska/internationella företag.

Sonja Bäcksbacka

Sonja Bäcksbacka har bott på Torsholma i Brändö i 18 år. Hon flyttade i tiden hit med sin man, lockad av ett intressant arbetstillfälle.

Sedan två år tillbaka jobbar hon för Brändö företagstjänst som levererar bokförings- och andra tjänster åt bl.a. landskapsregeringen i Mariehamn.

Reseräkningarna för landskapsregeringens tjänstemän kontrolleras och bokförs av Sonja som kan koppla upp sig mot datasystemet i Maariehamn. Tills vidare ingår en viss pappershantering i systemet: reseräkningarna levereras till Torsholma och efter behandlingen arkiveras de i Mariehamn. I framtiden blir säkert olika papperslösa system aktuella.

För Sonjas arbete är välfungerande dataförbindelser en förutsättning. Samma gäller de flesta nya jobb i skärgården.

Comments are closed.